Free songs
header_good

Jak uzyskać klucz API do OpenAI – przewodnik

Wizyta na stronie OpenAI

Najpierw odwiedź witrynę OpenAI pod adresem https://openai.com/.


Rejestracja lub logowanie

Jeżeli nie posiadasz konta, wybierz opcję „Sign Up” i postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami, aby założyć konto, podając adres e-mail i hasło. Użytkownicy z istniejącym kontem mogą zalogować się za pomocą przycisku „Login”.


Przejście do panelu API

Po zalogowaniu się, znajdź i przejdź do panelu zarządzania API, dostępnego bezpośrednio pod adresem: https://platform.openai.com/account/api-keys.


Tworzenie klucza API

W panelu zarządzania API poszukaj opcji „API Keys” i użyj przycisku „Create new API key” lub „Generate”, aby wygenerować nowy klucz, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami.


Zabezpieczenie klucza API

Po wygenerowaniu klucz zostanie wyświetlony. Należy go skopiować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, unikając udostępniania go osobom trzecim.

Do najlepszych praktyk zabezpieczających należy:

Nigdy nie umieszczaj kluczy API bezpośrednio w kodzie frontendowym. Zamiast tego rozważ utworzenie serwera pośredniczącego (backend), który będzie komunikował się z API OpenAI. Frontend wysyła zapytania do Twojego serwera, a Twój serwer przekazuje te zapytania do OpenAI, dodając klucz API po stronie serwera, gdzie nie jest on bezpośrednio dostępny dla klientów.

Użyj zmiennych środowiskowych. Jeśli musisz użyć klucza API po stronie klienta z jakiegoś powodu, rozważ przynajmniej przechowywanie go w zmiennych środowiskowych. Chociaż nie eliminuje to ryzyka, pomaga unikać przypadkowego wyeksponowania klucza w repozytorium kodu.

Używaj HTTPS do szyfrowania żądań między klientem a serwerem. Utrudnia to przechwycenie i odczytanie ruchu sieciowego przez nieautoryzowane osoby.

Ogranicz dostęp do klucza API. W ustawieniach klucza API na platformie OpenAI można skonfigurować ograniczenia, takie jak dozwolone adresy IP lub bezpieczne pochodzenie, które mogą używać klucza. To zmniejsza ryzyko nadużycia, nawet jeśli klucz zostanie przechwycony.


Korzystanie z klucza API

Skopiowany klucz API należy użyć w miejscu YOUR_OPENAI_API_KEY w kodzie, aby autoryzować zapytania do API OpenAI.


Dodatkowe informacje

OpenAI oferuje różnorodne plany cenowe, w tym opcje darmowe dla nowych użytkowników. Ważne jest, aby zapoznać się z warunkami użytkowania i limitami zasobów, by uniknąć nieoczekiwanych opłat. Regularnie monitoruj użycie klucza API w panelu OpenAI, aby kontrolować zużycie i ewentualne koszty.


Uzyskasz dostęp do klucza API OpenAI, co umożliwi wykorzystanie ich usług AI w projektach programistycznych.RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
YouTube
Instagram
Tiktok
WhatsApp
Copy link