Free songs
header_good

Inżynieria promptów czyli Prompt engineering – czym jest i na czym polega

Inżynieria promptów: Sztuka i nauka współpracy człowieka z AI

Inżynieria promptów jest nową dyscypliną, która rozwija się wraz z postępami w interakcjach człowiek-maszyna, szczególnie w kontekście zaawansowanych systemów AI takich jak GPT-3.5 i GPT-4. Ta dziedzina polega na projektowaniu efektywnych i inteligentnych interakcji z AI, wymagając precyzyjnego języka i głębokiego zrozumienia działania AI.


Definicja i działanie inżynierii promptów

Inżynieria promptów, czyli projektowanie poleceń dla AI, wymaga szczegółowej wiedzy o tym, jak AI interpretuje język i kontekst. Praca polega na budowaniu zaawansowanych promptów, które precyzyjnie kierują AI do pożądanych działań. Wymaga to uwzględnienia kontekstu danych, na których AI zostało wytrenowane.


Jak być skutecznym inżynierem promptów?

Aby skutecznie projektować prompty, potrzebna jest kreatywność, zrozumienie celu zastosowania AI, znajomość możliwości i ograniczeń AI oraz umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji. Ważne jest również ciągłe eksperymentowanie i dostosowywanie promptów na podstawie otrzymywanych odpowiedzi.


Wśród popularnych technik stosowanych w inżynierii promptów wymienia się:

Chain-of-thought prompting – polega na krok po kroku prowadzeniu AI przez proces myślenia.
Maieutic prompting – używanie pytań, aby AI samo doszło do wniosków.
Self-refine prompting – umożliwienie AI poprawienia swoich odpowiedzi.
Directional-stimulus prompting – dawanie AI wskazówek co do kierunku myślenia.
Tree-of-thoughts prompting – rozwijanie różnych ścieżek myślenia z jednego promptu.
Generated knowledge prompting – budowanie nowych pytań na podstawie informacji wygenerowanych przez AI.
Least-to-most prompting – stopniowe zwiększanie złożoności pytań, od prostych do bardziej skomplikowanych.


Potencjalne zawody i przyszłość inżynierii promptów

Inżynieria promptów nie jest jeszcze uznawana za odrębny zawód, ale raczej jako specjalizacja w ramach szerokiego zakresu umiejętności programistów i inżynierów oprogramowania. Biorąc pod uwagę rozwój AI i złożoność nowych technologii, specjaliści w tej dziedzinie mogą być coraz bardziej poszukiwani.


Ryzyka związane z inżynierią promptów

Inżynieria promptów niesie ze sobą ryzyka, takie jak prompt injection i prompt leaking, które mogą prowadzić do nieautoryzowanego zachowania LLM (large language models), znane jako jailbreak. Te zjawiska mogą powodować generowanie niepożądanych treści lub niechciane ujawnianie poufnych informacji. Dlatego ważne jest ciągłe monitorowanie i aktualizowanie zabezpieczeń w modelach LLM, aby zminimalizować ryzyko niekontrolowanego zachowania systemów.


Inżynieria promptów jest fascynującą dziedziną, łączącą techniczną wiedzę o AI z kreatywnym podejściem do projektowania interakcji. Znajomość tej dziedziny staje się coraz bardziej istotna w świecie rozwijających się technologii sztucznej inteligencji, a umiejętności związane z nią mogą stać się kluczowymi elementami w pracy przyszłych programistów i inżynierów oprogramowania. Jednakże, należy pamiętać o potencjalnych ryzykach i konieczności odpowiedniego zarządzania bezpieczeństwem i prywatnością danych w interakcjach z AI.RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
YouTube
Instagram
Tiktok
WhatsApp
Copy link