Free songs
header_good

Co oznacza personalizacja AI

Odkrycia z Uniwersytetu Oksfordzkiego dotyczące wielkich modeli językowych

Niedawno opublikowane badania naukowe z Oksfordzkiego Instytutu Internetu na Uniwersytecie Oksfordzkim rzucają światło na korzyści i ryzyka związane z personalizacją Wielkich Modeli Językowych (LLMs). Artykuł ukazał się 23 kwietnia w czasopiśmie Nature Machine Intelligence.


Wpływ wielkich modeli językowych na społeczeństwo

Wielkie Modele Językowe to systemy sztucznej inteligencji, które generują tekst na podstawie wprowadzonych danych. W ciągu ostatnich dwóch lat ich popularność wystrzeliła w górę, co sprawiło, że setki milionów osób zaczęło z nich korzystać. Tradycyjnie, małe grupy programistów i badaczy miały wpływ na to, jakie normy, wartości czy przekonania polityczne są zakodowane w tych modelach, co mogło prowadzić do wykluczania lub błędnej reprezentacji różnorodnych światopoglądów ich użytkowników.


Personalizacja jako rozwiązanie społecznych wyzwań

Personalizacja tych technologii może być odpowiedzią na potrzebę reprezentacji różnorodnych perspektyw. Jak pokazują badania, odpowiedzialne wprowadzenie personalizacji wymaga równowagi między nowymi korzyściami a zarządzaniem potencjalnymi ryzykami dla poszczególnych użytkowników oraz społeczeństwa jako całości.


Korzyści i zagrożenia personalizacji

Personalizacja może przyczynić się do lepszego dostosowania technologii do indywidualnych potrzeb użytkowników, co może zwiększyć ich produktywność. Użytkownicy mogą cieszyć się większym komfortem w dostępie do informacji, które są dostosowane do ich preferencji komunikacyjnych i światopoglądów. To może prowadzić do głębszej, bardziej empatycznej więzi z technologią i poczucia, że jest ona „ich własnością”.


Ryzyka związane z personalizacją

Jednakże, taka większa użyteczność może prowadzić do nadmiernej zależności i uzależnienia od technologii. Personalizacja wymaga także dostępu do danych osobowych, co zwiększa ryzyko naruszeń prywatności. Dodatkowo, personalizacja może wpływać na społeczeństwo poprzez poprawę inkluzji i demokratyzacji, ale także może przyczyniać się do polaryzacji społecznej i tworzenia tzw. „echo chambers”, gdzie ludzie rzadziej spotykają się z odmiennymi przekonaniami.


Wnioski ekspertów

Hannah Rose Kirk, główna autorka badań, podkreśla, że ważne jest, by już teraz rozpocząć dyskusje na temat odpowiedzialnej personalizacji. Profesor Scott A. Hale dodaje, że analiza korzyści i ryzyk związanych z personalizacją w fazie projektowania to najlepszy sposób na tworzenie bardziej odpowiedzialnych technologii. Dr Bertie Vidgen ostrzega, że pomimo oczywistych korzyści, nieuwzględnienie potencjalnych zagrożeń może mieć poważne konsekwencje.


Znaczenie badania dla przyszłości technologii

Publikacja ta wnosi wartościowy wkład do debaty na temat przyszłości technologii językowych i ich wpływu na społeczeństwo, zwracając uwagę na potrzebę zrównoważonego podejścia do personalizacji.RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
YouTube
Instagram
Tiktok
WhatsApp
Copy link