Free songs
header_good

Błąd: Can’t find Python executable

Jeśli w systemie Windows podczas instalacji za pomocą polecenia:

npm install adapt-cli -g

wyświetli się długa lista błędów, gdzie pierwsze dwa wyglądają tak:

gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: Can’t find Python executable „python”, you can set the PYTHON env variable.


Należy po prostu zrestartować komputer, aby umożliwić ustawienie zmiennym systemowym i ponownie wpisać polecenie

Może nadal występować błąd typu:

optional dep failed, continuing

Nie jest to jednak błąd szkodliwy, gdyż jest to tylko opcjonalna zależność (ang. option dependency).